Mateřská škola Mydlinky

Mateřská škola Mydlinky by chtěla být i vzhledem k moderní nové budově, technologiím a vybavení, školou blízkou přírodě, udržitelnému rozvoji a zdravému životnímu stylu.

Rádi bychom zde vytvářeli vstřícné, podnětné a bezpečné místo pro zdárný rozvoj šťastných dětí, aby zde děti byly spokojené, formovaly své postoje, utvářely si správné hodnoty a vytvářely si elementární povědomí o světě, probouzely v sobě environmentální senzitivitu a budovaly vztah k udržitelnému rozvoji.

Škola bude mít 4 třídy označené barvami (žlutá, modrá, zelená a fialová). V každé třídě budou pracovat dvě paní učitelky.

O plná bříška se budou starat tři pracovnice moderně a funkčně vybavené kuchyně a o celkovou pohodu, pořádek tři správní pracovnice.

Školní vzdělávací program nás bude provázet celým rokem v návaznosti na roční období a děti budou podle něj Putovat za poznáním.

Budeme se snažit vytvářet podnětné a inspirující prostředí pro každé dítě, podporovat samostatnost a individualitu dítěte.

Chtěli bychom být nápomocní rodičům při řešení problémů vývojových nerovností ve zralosti dítěte a jejich nápravě. Kvalitně připravit dítě na bezproblémový přechod mezi mateřskou a základní školou.

Provozní doba školy se předpokládá od 6.30 – 17.00 hodin.

V odpoledních hodinách bychom rádi otevřeli pro děti kroužky – výuku cizích jazyků, hudebně-dramatický, pohybový, taneční, pěstitelsko-chovatelský, keramický, tvořivý, kuchařský.

Děti budou trávit co nejvíce času venku. Chceme přesunout vzdělávací aktivity ven a venku tvořit, hrát si, zpívat, tancovat, malovat, pěstovat, objevovat, zkoumat a mnoho dalšího na venkovní terasy a zahradu. Protože …není špatné počasí, jenom špatné oblečení….

Budeme se snažit děti co nejvíce podporovat v cestě ke zdravému životnímu stylu. Se školní jídelnou bychom se rádi zapojili do projektů zdravých školních jídelen.

Denně budeme dětem číst.

Pro děti plánujeme

  • Každý měsíc divadelní představení v MŠ
  • Výchovně-vzdělávací programy a projekty
  • Environmentální programy a projekty
  • Programy preventivního charakteru
  • Celoškolkový výlet
  • Školu v přírodě

Pro nejstarší děti „předškoláky“ ještě navíc

  • každý měsíc dopolední výlet za poznáním MČ P12, nebo Prahy a jejích pamětihodností
  • výpravy do okolní přírody – na louky, do lesů i polí, k vodě
  • denní příprava na vstup do základní školy

Nesmíme zapomenout i na rodiče – budeme se setkávat při slavnostech, při dílničkách k různým tradicím a svátkům, při besedách s odborníky, ale i při práci na drobných brigádách na školní zahradě při údržbě či budování drobných prvků a doplňků naší zahrady.

……. A hlavně se už moc těšíme….

Za budoucí kolektiv MŠ Mydlinky

Kateřina Vejvodová, ředitelka