Mateřská škola Mydlinky v Praze 12

Mateřská škola Mydlinky v Praze 12,

příspěvková organizace

Žlutá
třída

Modrá
třída

Zelená
třída

Fialová
třída

Aktuality

Den otevřených dětí

Žádné komentáře

V pondělí 29. 4. 2024 od 15:30 – 17:00 přivítáme všechny zájemce o umístění dítěte do naší mateřské školy.  Můžete si prohlédnout prostory vnitřní i vnější, případně…

Čtěte více »

Ukliďme Česko

Žádné komentáře

Dne 3. 4. 2024 se připojíme k dobrovolnické úklidové akci „Ukliďme Česko“, která probíhá na území celé České republiky. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.Před…

Čtěte více »

Mateřská škola Mydlinky

Mateřská škola Mydlinky  je díky moderní nové budově, technologiím a vybavení školou blízkou přírodě. Věnujeme se vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zdravý životní styl.

Vytváříme zde vstřícné, podnětné a bezpečné místo pro zdárný rozvoj šťastných dětí. Dbáme na to, aby zde děti byly spokojené, formovaly své postoje, utvářely si správné hodnoty, vytvářely si elementární povědomí o světě, probouzely v sobě environmentální senzitivitu a budovaly vztah k udržitelnému rozvoji.

Snažíme se vytvářet podnětné a inspirující prostředí pro každé dítě, podporovat samostatnost a individualitu dítěte. S dětmi denně čteme a podporujeme je v předčtenářské gramotnosti.

Jsme nápomocní rodičům při řešení problémů vývojových nerovností ve zralosti dítěte a jejich nápravě. Umíme kvalitně připravit dítě na bezproblémový přechod mezi mateřskou a základní školou. Máme také podpůrný program pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Děti tráví mnoho času venku. Vzdělávací aktivity přesouváme v co největší míře ven a venku tvoříme, hrajeme si, zpíváme, tancujeme, malujeme, pěstujeme, objevujeme, zkoumáme a mnoho dalšího. K těmto účelům využíváme prostorné terasy a zahradu MŠ. Protože – není špatné počasí, jenom špatné oblečení….snažíme se děti co nejvíce podporovat v cestě ke zdravému životnímu stylu. Se školní jídelnou bychom se rádi zapojili do projektů zdravých školních jídelen.

Školní vzdělávací program nás provází celým rokem v návaznosti na ročním období a děti podle něj „Putují za poznáním“.

Škola má 4 třídy označené barvami (žlutá, modrá, zelená a fialová). V každé třídě pracují dvě paní učitelky.

Stravování zajišťují tři pracovnice v moderně a funkčně vybavené kuchyni a na celkovou pohodu a pořádek dohlížejí tři správní pracovnice.

Provozní doba školy je 6.30 – 17.00 hodin.

V odpoledních hodinách jsou otevřeny pro děti kroužky – Angličtina, Hra na flétnu, Lala cvíčo, Malý zahradník, Keramika, Malý kuchtík.

Další nepravidelné aktivity, které zařazujeme do programu.

  • Každý měsíc divadelní představení v MŠ
  • Výchovně-vzdělávací programy a projekty
  • Environmentální programy a projekty
  • Programy preventivního charakteru
  • Předplavecký výcvik
  • Celoškolkový výlet
  • Škola v přírodě

 

Pro nejstarší děti „předškoláky“ ještě něco navíc:

  • každý měsíc dopolední výlet za poznáním MČ P12 nebo přímo do centra Prahy a jejích pamětihodností
  • výpravy do okolní přírody – na louky, do lesů i polí, k vodě
  • denní příprava na vstup do základní školy

 

Nezapomínáme na rodiče a velmi rádi se setkáváme při slavnostech, při dílničkách k různým tradicím a svátkům, při besedách s odborníky, ale i při práci na drobných brigádách na školní zahradě či při údržbě a budování drobných prvků naší zahrady.