Mateřská škola Mydlinky v Praze 12

Výběrové řízení – Vybavení mateřské školy Mydlinky hračkami, didaktickými a výtvarnými pomůckami

Mateřská škola Mydlinky v Praze 12 vyhlašuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služky s názvem „Vybavení mateřské školy Mydlinky hračkami, didaktickými a výtvarnými pomůckami„.

Výběrové řízení – Vybavení kuchyně a výdejen jídla mateřské školy Mydlinky

Mateřská škola Mydlinky v Praze 12 vyhlašuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby s názvem „Vybavení kuchyně a výdejen jídla mateřské školy Mydlinky“

Výběrové řízení – Vybavení mateřské školy Mydlinky lůžkovinami 

Mateřská škola Mydlinky v Praze 12 vyhlašuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby s názvem “ Vybavení mateřské školy Mydlinky lůžkovinami“.