Mateřská škola Mydlinky v Praze 12

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

 •  

Úplata za předškolní vzdělávání 2024 / 2025

 

JAK DOPORUČUJEME ADAPTACI NOVÝCH DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

 

  • U každého dítěte probíhá adaptační období jinak. Toto období je velmi specifické, důležité a je potřeba nespěchat a dát dítěti čas a podporu.

Proto doporučujeme:

 

  • První týden příchod kolem 8.00 – 8.15 max. a klidně být s dítětem ve třídě, pohrát si spolu, nezasahovat do činností s paní učitelkou, po svačince a dalším objevování třídy a seznamováním se s kamarády v 10.00 odcházet s dítětem domů

  • Druhý týden příchod stejný, můžete i dříve – doporučujeme dodržet provozní dobu třídy, aby si dítě zvykalo zatím ve své třídě, chvíli si spolu pohrajete a odcházíte – třeba jen do šatny, na zahradu, nakoupit. Jste nablízku, na telefonu, vyzvedáváte v 10.00 hodin a odcházíte s dítětem domů

  • Třetí týden – příchod do MŠ stejný – provozní doba třídy cca 7.30, pohrajete si, a odcházíte. Pocitově podle vašeho dítěte jste nablízku, vyzvedáváte po obědě přibližně 12.30 hodin

  • Čtvrtý týden – je stejný jako ten třetí, vyzvedáváte po obědě kolem 12.30 hodin

Po celou dobu adaptačního období je velmi důležité být nablízku, na telefonu, ev. pověřit osobu blízkou, která vás zastoupí.