Mateřská škola Mydlinky v Praze 12

Školní jídelna

V naší mateřské škole je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Jídelníček je sestavován tak, aby splňoval požadavky na stravu dětí a aby byl zároveň splněn spotřební koš. Strava je pestrá, je brán ohled na děti se speciálními stravovacími požadavky (potravinové alergie). Je zajištěn celodenní pitný režim a děti mají možnost výběru z více druhů nápojů (ovocný nebo bylinný čaj, voda, džus, vitamínové nápoje). 

Stravné: 

Částka je splatná do 20. dne předchozího měsíce na níže uvedený účet dle přiděleného VS. Stravné činní 60 Kč / den (62 Kč / den pro děti s odloženou školní docházkou).

Č. ú.: 1755406003/5500

Jídelníček 24. – 28. 6. 2024