Mateřská škola Mydlinky v Praze 12

Dne 3. 4. 2024 se připojíme k dobrovolnické úklidové akci „Ukliďme Česko“, která probíhá na území celé České republiky. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Před MŠ bude zřízen „pytlomat“, kde vám poskytneme pytle pro sběr odpadků a ochranné rukavice.
Věříme, že čím dříve si člověk na vlastní kůži vyzkouší přírodu uklidit, tím lépe. Kdo uklízel, neznečistí. Pro zájemce možnost zapojit se do fotosoutěže.

Vítáme všechny dobrovolníky!